• ترانه خونه
فال آنلاین

خدا زیباست

❄️❄️ این را در دانه دانه های برف میبینم ❄️❄️

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

طناز

khengoolestan_post_tanaz_23_dey_1395_2

*♥♥♥♥*♥♥♥♥*

تنــهــام😔
میدونی یعنی چی؟
یعنـی حـس کنـی دارن #تحملت میکنـن🙂
یعنـی هیـچکسـیو نـداری #بغـلت کـنـه بگـه من پیـشتـم گریـه نکـن
یعنـی از #دلتنـگی گریت بگـیره ولـی غـرورت نـزاره گریـه کنی
یعنـی الکی #انلاین باشی💔
یعنی بخندی نـزاری #اشکـاتو ببیـنن
یعنـی بعـد از اون دیگـه #عاشق نشـی
یعنی کسـی #نیسـت تـورو واسـه خـودت بخــواد
یعنی از شدت گریه چشات درد بگیره ولـی همه فکـر کـنن به خاطـره گوشیــه🙃📱
سخـتـه کسـی بـه فکـرت #نباشـه خـودت بـاشـی و خـودت
خـودت اشکـاتـو پاک کنی
خـودت خودتو بغـل کـنی😔
بگـی من پیشـتم نتـرس💔

*♥♥♥♥*♥♥♥♥*

۴۳ ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها