• خندانکس
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • خر بازی میکنیم
    با انرژی باش
مشتی باجی

مشتی باجی

شعر يک کودک سياه پوست که بهترين شعر سال شد
When I born, I black
When I grow up, I black
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black
And you white fellow
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you grey
And you calling me colored

وقتي به دنيا ميام، سياهم،
وقتي بزرگ ميشم، سياهم،
وقتي ميرم زير آفتاب، سياهم،
وقتي مي ترسم، سياهم،
وقتي مريض ميشم، سياهم،
وقتي مي ميرم، هنوزم سياهم…
و تو، آدم سفيد:
وقتي به دنيا مياي، صورتي اي،
وقتي بزرگ مي شي، سفيدي،
وقتي مي ري زير آفتاب، قرمزي،
وقتي سردت مي شه، آبي اي،
وقتي مي ترسي، زردي،
وقتي مريض مي شي، سبزي،
و وقتي مي ميري، خاکستري اي…

و تو به من مي گي رنگين پوست…
برای این شعر تو سازمان ملل پنج دقیقه دست زدند.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

1 ◄ اوفیش یه لایک دارم دوستش دارم

رقصیدن یک مشهدی

-(قسمت اول)
به حرضت عباس نِمتِنوم ، به اروا خاک آقام یاد نِدروم ، خدا شاهده لنگام خواب رِفته ، جان مادرت ولوم کن !!!
موقع کشیدن به وسط، با پاهایش فرش را جمع میکند

(قسمت دوم)
با رسیدن به وسط خانه و یک تکان نمادین دوباره به محل نشستن خود فرار کرده و قسمت اول دوباره تکرار میشود.

( قسمت سوم)
بعد از چند دقیقه تعقیب و گریز در وسط خانه فقط مشغول به دست زدن میشود. که عباس اقا ( دداشی داماد) جفت دستهای او را گرفته و به او اموزش میدهد.

(وقسمت اخر)
بعد از یک ساعت
– حسن بسته دیگه،
حسن پات به بچه نخوره
حسن شام درن میارن
حسن خسته رفتی دیگه
حسن قومای عروس امدن
حسن بیا کنار شلوغ کِردی اوو وسطه

– نه جونه تو یره تازه گرم رفتُم خیطه وسطش بیام بیرون افت دره
*********◄►*********

6 ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

مادر من مدتی است

اهل اینترنت شده

بهترین تفریح او

کار با تبلت شده

سایت‌ها را یک به یک

می رود سر می زند

با پدر این روزها

حرف، کمتر می زند

او همیشه خسته است

بس که هی چت می کند

در عوض تا لنگ ظهر

استراحت می کند

وای! شاید مادرم

مادر مردم شده

کاش فردا بشنوم

تبلت او گم شده

شعر اول کتاب فارسی کودکان آینده نزدیک

7 ◄ هفتا دوشتت دارم

دختره: لطفا يه نوشیدنی واسم بگیر
پسره: کوکا یا پپسی؟
دختره: کوکا
پسره: دایت یا عادی؟
دختره: دایت
پسره: قوطی یا شیشه؟
دختره: قوطی
پسره: کوچیک یا بزرگ؟
دختره: اصن نمیخام … آب بیار
پسره: معدنی یا لوله کشی؟
دختره: آب معدنی
پسره: سرد یا گرم؟
دختره: میزنمتااااااا
پسره: با چوب یا دمپایی؟
دختره: حیوووووووووون
پسره:خر یا سگ؟
دختره: گمشو از جلو چشام
پسره: پیاده یا با دو؟
دختره: با هرچی فقط برو نبینمت!
پسره: باهام میای یا تنها برم؟
دختره: میکشمتاااااا
پسره: با چاقو يا ساطور؟
دختره: ساطور
پسره: گردنمو میزنی يا تیکه تیکه؟
دختره: خدا لعنتت کنه قلبم وایساد
پسره: ببرمت دکتر یا دکتر بیارم اینجا؟ :))

11 ◄ i love u

ﻧﮕﻮ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺘﺎﻥ ﺷﺪﻡ !
ﺑﮕﻮ : ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ !
ﻧﮕﻮ : ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻡ !
ﺑﮕﻮ : ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ !
ﻧﮕﻮ : ﺧﺪﺍ ﺑﺪ ﻧﺪﻩ !
ﺑﮕﻮ : ﺧﺪﺍ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪﻩ !
ﻧگو:قابل ﻧﺪﺍﺭﻩ !
ﺑﮕﻮ : ﻫﺪﯾﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ !
ﻧﮕﻮ : ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ !
ﺑﮕﻮ : ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻡ !
ﻧﮕﻮ : ﺯﺷﺘﻪ !
ﺑﮕﻮ : ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ !
ﻧﮕﻮ : ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ !
ﺑﮕﻮ : ﺧﻮﺑﻢ !
ﻧﮕﻮ : ﭼﺮﺍ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﻴﻜﻨﻰ؟ !
ﺑﮕﻮ : ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﻣﯽﺑﺮﯼ؟
ﻧﮕﻮ : ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ !
ﺑﮕﻮ : ﺷﺎﺩ ﻭ ﭘﺮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﺎﺷﯽ !
ﻧﮕﻮ : ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ !
ﺑﮕﻮ : ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ !
ﻧﮕﻮ : ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ !
ﺑﮕﻮ : ﺁﺳﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ !
ﻧﮕﻮ : ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﺭﺳﯿﺪ !
ﺑﮕﻮ : ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﻮﺩ !
ﻧﮕﻮ : ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ !
ﺑﮕﻮ : ﺧﻮﺩﻡ ﺣﻠﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ !
ﺧﻮﺏ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !

87 ◄ لایکش کن و لایکش کن

ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﮑﻬﺎﯾﺖ ” ﺳﺎﺩﻩ ” ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎدﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺖ ” ﺳﺎﺩﻩ ” ﻋﺎﺷﻘﺖﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﻧﺖ ” ﺳﺎﺩﻩ ” ﺩﻭﺳﺘﺖﺩﺍﺭﺩ
ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺍﺕ ” ﺳﺎﺩﻩ “ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻥ ” ﺍﻭ “ﺭﻭﺯﯼ ” ﺳﺎﺩﻩ ” ﮐﻢ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ
ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ” ﺳﺎﺩﻩ “میرود

2 ◄ دو لایک دارم دوسش دارم

میگن بچه اخر که باشی لوسی

بچه ی اخرکه باشی میشی عزیزدل همه

میگه ته تغاریووووووووووووووووو

درسته ؟؟؟

اما بچه ی آخر که باشی

باید بشینی و رفتن بقیه رو نگاه کنی

به قول معروف درد یکی , یکی کم شدن افراد دور سفره رو حس میکنی
بچه ی اخرکه باشی شکسته شدن و پیر شدن پدر مادرتو میبینیو خودتم باهاشون پیر میشی

بچه ی آخر که باشی تمام بی حوصلگیا , خستگیا , تنهاییا میشه سهم تو

بچه ی آخرکه باشی طعم تلخ تنهایی رو میچشی

“به سلامتی همه ته تغاریا”

21 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

سلام برماه مبارک شعبان

نسيم خوش ماه شعبان وزيدن گرفته است تا اشتياق ورود به ماه رمضان را در اين گرماي داغ تابستان لذت بخش تر كند.

ماه ميلاد با سعادت چهار ستاره نبوي، امير لحظات بي پايان نيايش حضرت ابا عبدالله الحسين(ع)، ماه رخشان حيدري حضرت اباالفضل(ع)، زينت دهنده سجده گاه عاشقان حضرت امام سجاد(ع) و ولي عصر زمان امام مهدي(ع).

ماه شعبان ماه بسيار شريفي است . ماهي است منسوب به پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله) كه خود مي فرمودند:
شعبان ماه من است و رمضان ماه امت من‎‎؛ و مي فرمودند خداي ببخشايد و بيامرزد او را كه با پاس داشتن حق ماه، من مرا ياري كند»[1]

ماه شعبان يكي از سه ماه پر فضيلتي است كه هر انسان مؤمني مي تواند از آن براي نزديك شدن به خداوند و پيامبر او ياري جويد و خود را در چشمه سار اين ماه، پاك نمايد و به سوي كمال رود و اين سخن مولاي متقيان امام علي (عليه السلام) را درباره اين ماه پر فضيلت به كار بندد كه فرمودند:
«از آن روز كه پيام پيامبر (صلي الله عليه و آله) را درباره شعبان شنيده ام هرگز روزه آن ماه را از دست نداده ام و اگر خدا بخواهد هرگز نيز آن را از دست نخواهم داد»[2].

آري ماه شعبان ماه دعا و مناجات با خداست. ماه تهذيب و آمادگي براي ورود به زيباترين ماه سال ماه مبارک رمضان است و اعمال و دعاهاي فراواني در اين ماه وارد شده است.

islam _ shia _ Reality  (20)

12 ◄ گلیلی لی لی لی
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها