• عاشخونه ها
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • خشتک دریدیم
  هااان !!؟؟
Mehrnaz

Mehrnaz

انرژی مثبت  خنگولستان

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی اول برای انرژی مثبت

اینکه همه‌چیز درگذر است دلیل خوبی برای ارزشمند نبودن آن‌ها نیست

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی دوم از جملات مثبت و پر انرژی

تنها راه کشف ممکن‌ها ، رفتن به ورای غیر ممکن‌ها است

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی سوم از جملات انرژی مثبت و زیبا

زندگی ارزش دویدن دارد، حتی با کفشهای پاره

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی چهارم برای افزایش انرژی مثبت درونی

کسی باش که عمری با تو بودن، یک لحظه ، و لحظه‌ای بی تو بودن، یک عمر باش

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی پنجم انرژی مثبت

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی ششم انرژی مثبت

سنگی که طاقت ضربه‌های تیشه رو نداره تندیس زیبا نخواهد شد

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌های انرژی مثبت و زیبا

همیشه امید داشته باش چون همیشه فردایی هست

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی هشتم انرژی مثبت

زندگی هدیه ایه که نباید حروم بشه ، شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی نهم از جمله‌های انرژی مثبت و زیبا

تنها عشق است که نگرش تو رابه زندگی تغییر می‌دهد

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی دهم برای افزایش انرژی مثبت

قابلیت انعطاف داشته باشید

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

آیدا علیزاده

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

انرژی مثبت  خنگولستان

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی اول برای افزایش انرژی مثبت

روز خود را با دعا، نیایش و شکرگذاری شروع کن

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی دوم انرژی مثبت

همان طور با دیگران رفتار کن که دلت می خواهد با تو رفتار شود

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی سوم انرژی مثبت

در هر وضعیتی سعی کن بیشتر جنبه های مثبت را ببینی و بر روی آنها تمرکز کنی

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی چهارم از جملات انرژی مثبت

از کنترل کردن همه چیز دست بردار

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی پنجم از جملات کوتاه مثبت برای زندگی

زندگی پر از صلح و صفا را تجسم کن

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی ششم انرژی مثبت

نگران آینده نباش، تنها برنامه ریزی کن و به خدا توکل کن

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی هفتم انرژی مثبت

از دلخوری دست بردار

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی هشتم از جملات کوتاه مثبت برای زندگی

اوقاتی را در طبیعت سپری کن

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی نهم انرژی مثبت

در مقابل دیگران جبهه نگیر

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

جمله‌ی دهم برای انرژی مثبت

آرامش را در وجودت احساس کن

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

۲۷ ◄ قر تو کمرم فراوونه ....

متن زیبا  خنگولستان

متن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستان

پیرمرد هر بار که می خواست اجرت پسرک واکسیِ کر و لال را بدهد، جمله ای را برای خنداندن او بر روی اسکناس می نوشت. این بار هم همین کار را کرد. پسرک با اشتیاق پول را گرفت و جمله ای را که پیرمرد نوشته بود، خواند

روی اسکناس نوشته شده بود: وقتی خیلی پولدار شدی به پشت این اسکناس نگاه کن

پسر با تعجب و کنجکاوی اسکناس را برگرداند تا به پشت آن نگاه کند. پشت اسکناس نوشته شده بود: کلک، تو که هنوز پولدار نشدی

پسرک خندید با صدای بلند، هرچند صدای خنده خود را نمی شنید

همیشه پر از مهربانی بمان و دلیل شادی دیگران باش، حتی اگر هیچکس قدر مهربانیت را نداند، این ذات توست که مهربان باشی، تو خدایی داری که به جای همه برایت جبران میکند

متن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستان

۲۵ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

داستانکهای زیبا  خنگولستان


قایق آگاهی

داستانکهای زیبا  خنگولستانداستانکهای زیبا  خنگولستان

ﻧﯿﻤﻪ شبی تعدادی دوست برای تفریح ﺑﻪﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮﺍﺭﯼ رفتند

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺭ شدن ﻣست کردند، ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺎﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﺎﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻭ ﺯﺩﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺪﺕ ﻫﺎﯼﺯﯾﺎﺩ ﭘﺎﺭﻭ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﯿﺪﻩ ﺯﺩ ﻭ ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨﮑﯽ ﻭﺯﯾﺪ ﻗﺪﺭﯼ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ، ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻭ ﺯﺩﻩ ﺍﯾﻢ

ﻭﻟﯽﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺏ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ: ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻭ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻭﻟﯽﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻃﻨﺎﺏ ﻗﺎﯾﻖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﺯﮐﻨﻨﺪ

داستانکهای زیبا  خنگولستانداستانکهای زیبا  خنگولستانداستانکهای زیبا  خنگولستان

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪﻗﺎﯾﻘﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭﻫﻢ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ

ﻗﺎﯾﻖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺁﯾﺎ ﺑﻪﺑﺪﻧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ؟
ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭﺕ؟
ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻃﻔﺖ؟
ﺑﺪﻥ، ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ، ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

داستانکهای زیبا  خنگولستانداستانکهای زیبا  خنگولستانداستانکهای زیبا  خنگولستانداستانکهای زیبا  خنگولستان

۲۷ ◄ قر تو کمرم فراوونه ....

روانشناسی  خنگولستان

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

تا زمانی که شما متوجه نشدید که کدام قسمت مغزتان باورهای غلطی را دارد کارهای شما بیهوده است

چرا که ضمیر ناخوداگاه اجازه تغیر زندگیتان را نمیدهد پس مغز خود را انالیز کنید و باورهای بیمار گونه تان را شناسایی کنید

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

دکتر بروس لیپتون

۱۹ ◄ دینگله دینگو

انرژی مثبت  خنگولستان

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

وقتی به خودتان برچسب می‌زنید که: من بی‌عرضه، تنبل، خنگ هستم

مثلاً ریاضی نمی‌دانم و نمی‌توانم حسابداری انجام بدهم و… این پرچسب‌ها را که می‌زنید درسیستم مغزی بشر این اتفاق رخ می‌دهد: این یک «خبر» نیست که به دیگران می‌دهید
بلکه این یک «دستور» است که به خود می‌دهید اگر شخصی به خود بگوید «خنگ» واقعاً خنگ می‌شود. چون به مغزش این دستور را داده است

اگر فردی بفهمد خنگ است واقعاً خیلی باهوش است. چون خنگ که نمی‌داند خنگ است. تو بی‌استعداد و خنگ نیستی، فقط به خود برچسب زده‌ای و مطابق با آن هم رفتار می‌کنی

پس: هر کس تو را ببیند می‌گوید خنگ هستی و همان‌گونه با تو رفتار می‌کند

کسی مرا دوست ندارد و به من توجه نمی‌کند، پس من دوست‌داشتنی نیستم

وقتی شما چنین فکری دارید، مغز دستور می‌دهد که دوست‌داشتنی نباشید

بیایید: برچسب زدن و ساده‌انگاری را کنار بگذاریم

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

۲۲ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

روانشناسی  خنگولستان

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

“سفید برفی و هفت کوتوله”

سفید برفی شاهزاده خانم‌کوچولو ،زن‌پدری ظالم دارد که به او حسد می ورزد.تصویر زن‌پدر ظالم‌در فیلم‌سیندلار نیز ظاهر می شود
تقریباکسی نیست که زن پدری ظالم‌نداشته باشد

چون‌زن‌پدر یعنی همان اندیشه منفی که درذهن نیمه هشیار خودنقش کردی

زن‌پدر سفید برفی به او حسد می ورزدوهمیشه او را ژنده پوش وپشت صحنه نگاه می دارد

همه اندیشه های منفی با آدمی همین کار را می کنند

زن پدر ظالم هر روز با آیینه سحر آمیزش مشورت می کند واز اومی پرسد
ای آیینه سحرآمیز روی دیوار :به من بگو کیست آن زیبا رخ شاهوار؟

عاقبت روزی آیینه پاسخ می دهد

ای ملکه برفی هر چه زیبا وظریف باشی اما سفید برفی است آن که از تو نازنین تر است

این‌پاسخ ملکه را به خشم د ر می آورد وتصمیم می گیرد که سفید برفی را به جنگل بفرستد تا به وسیله یکی از خادمانش کشته شود

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

۲۲ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

انرژی مثبت  خنگولستان

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

این ده پیام روزانه برای انرژی مثبت را به خاطر بسپارید

یک | نگرانی را از خود دور کنید

بزرگ‌ترین دشمن شادکامی، نگرانی است. نگرانی نیز در نتیجه فکر کردن به مسایلی پیش می‌آید که از کنترل ما خارج هستند. وقتی کاری را انجام داده‌اید، بدانید کار دیگری نمی‌توانید برای آن انجام دهید. سعی کنید بیشتر حواس خود را روی کارهایی متمرکز کنید که در دست انجام دارید نه کارهایی که تصور می‌کنید ممکن است پیش بیاید

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

دو |  من انتخاب دیگری ندارم

شما همیشه قدرت انتخاب کردن دارید. در حقیقت شما هر روز، هر ساعت، هر دقیقه دارید انتخاب می‌کنید. انتخاب نکردن هم همچنین خودش یک نوع انتخاب است. با گفتن این جمله که حق انتخاب چیزی را ندارید، در حال دور شدن از توانایی‌تان برای انتخاب کردن هستید. اگر چیزی در زندگی‌تان است که دوستش ندارید، تصمیم دیگری در موردش بگیرید

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

سه | اطراف‌تان را با افراد شاد و خوشبخت پرکنید

اگر در کنار افراد عصبانی، افسرده و ناراحت باشید، این حالت به شما هم منتقل خواهد شد. کاری هم از دست شما ساخته نخواهد بود اما اگر در کنار افراد شاد و خوشحال باشید، شادی آنان به شما انتقال می‌یابد و عادات خوب‌شان را یاد گرفته و هم‌چون آنان به اتفاقات بد، واکنش نشان‌ می‌دهید و خیلی زود، افکار و تأثیرات منفی از زندگی‌تان ریشه‌کن شده و افکار مثبت، جای آن را خواهد گرفت

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

چهار |  روز خود را با شکرگزاری تمام کنید

سعی کنید پیش از این‌که به رخت‌خواب بروید، دست کم یک اتفاق بسیار خوب در طول روز را برای خود یادداشت کنید. این می‌تواند خنداندن یک کودک یا کسب پول زیادی باشد. هرچه که هست، سعی کنید برای اتفاقات آن روز شکرگزار و قدردان باشید زیرا دیگر این روز تکرار نخواهد شد

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

پنج |  تصویر از خود

مهم‌ترین عامل موفقیت و شادکامی در زندگی، اعتقادی است که به خویشتن خویش داریم سعی کنیم آن را کشف کنیم. سعی کنیم از خود، تصویر انسانی موفق و توانا داشته باشیم به این باور برسیم که در جهان هستی وجودی منحصر به فرد هستیم و توانایی‌هایی داریم که دیگران فاقد آنند

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

شش |  هدف زندگی را دریابید

ششمین پیام روزانه برای انرژی مثبت این است که چیزی را پیدا کنید که به زندگیتان معنا و مفهوم دهد. وقتی چیزی پیدا کردید که برایش زندگی کنید، مطمئناً بهتر زندگی خواهید کرد. اگر روابطتان هدف اصلی زندگیتان نباشد، شغلتان یا هر چیز دیگری می‌تواند باشد. معنای زندگی شما چیزی است که خودتان تعیین می‌کنید. برای خودتان هدف تعیین کنید و برای رسیدن به آن تلاش کنید

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

هفت |  همه را دوست بدارید

خودتان را دوست داشته باشید. به زیبایی بیرونی و درونی خودتان دقت کنید تا بتوانید همان را در دیگران ببینید. پذیرش از درون می‌آید به چیزهایی از خودتان که دوست ندارید فکر نکنید. درعوض، چیزهایی را در خودتان پیدا کنید که دوست دارید دیگران را دوست داشته باشید. کسانی که با شما خوب رفتار می‌کنند را دوست بدارید. بدون این‌که انتظار دوست داشته شدن و محبت دیدن داشته باشید، دوست بدارید و محبت کنید

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

هشت | تصمیمهای سنجیده بگیرید

ما هیچ وقت برای ایجاد زندگی که واقعا دوست داریم فرصت چندانی نداریم با این حال هنوز بسیاری از ما زندگی یکنواخت و روتین واری داریم. در تصمیم های زندگی تان سنجیده عمل کنید به یاد داشته باشید که این زندگی شماست نه کس دیگری. مردم همیشه در حال اظهار نظر و توصیه به ما می باشند
اما در نهایت این ما هستیم که باید با عواقب تصمیم هایمان زندگی کنیم

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

نه | کنترل کردن

خودتان تنها چیزی هستید که کنترل کامل روی آن دارید وقتی این مسئله را درک کنید و براساس آن دیدگاه و عملکردهایتان را تغییر دهید، زندگیتان بیش از پیش آرام خواهد شد. وقتی سعی می‌کنید آدم‌های دیگر یا موقعیت هایی که فرای کنترل شماست را کنترل کنید، فقط زمانتان را هدر می‌دهید و بر آشفتگی زندگیتان اضافه می‌کنید

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

ده | خودتان باشید

شجاعت لازم برای اینکه خودتان باشید را داشته باشید، خجالت نکشید! شما همانی هستید که هستید.حتی اگر اجتماع دوستتان نداشته باشد، همین هستید، پس چیزی که دیگران فکر می‌کنند را فراموش کنید و زندیگتان را کنید. کاری را کنید که دوست دارید چون زندگی شما همان است که خودتان می‌سازید. زندگی شما متعلق به خود شماست.هیچ کس دیگر نمی‌خواهد زندگی شما را زندگی کند، پس همه چیز به خودتان بستگی دارد

انرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستانانرژی مثبت  خنگولستان

آیدا علیزاده

۲۲ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن
 • 5
 • 2,838
 • 3,647
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها