• خندانکس
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • هم دیگه رو لت و پت میکنیم
  یا مرگ یا استفراغ
بلقیس

بلقیس

بلقیس خوجله هستممم😌

دفتر شـعـــر  خنگولستان

دفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستان

میروم گل میخرم، باید بفهمد عاشقم
گل برایش میبرم، باید بفهمد عاشقم

گل نیازی نیست، وقتی اینقدر حالم بد است
از همین چشم ترم، باید بفهمد عاشقم

از همین اصرار که هی سعی دارم بی دلیل
از مسیرش بگذرم، باید بفهمد عاشقم

از همین دیوانه بازی های بی حد و حساب 
از همین شور و شرم، باید بفهمد عاشقم

یک نفر در شهر پیدا کن که نشناسد مرا
از همه رسواترم، باید بفهمد عاشقم

عالم و آدم خبر دارند و باور کرده اند
او ندارد باورم، باید بفهمد عاشقم

باید از امشب غزل پشت غزل وصفش کنم
شاعرم،خیر سرم، باید بفهمد عاشقم
دفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستان دفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستان

دفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستان


حسام رفیعی

۴۶ ◄ دیری دی دینگ

متن زیبا  خنگولستان

متن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستان

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻧﺪﻭﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺭﻓﺘﯿﻦ؟؟؟

ﺍﻭﻝ ﺩﮐﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﺯﻥ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﻟﺜﻪ ﺗﻮﻥ، ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻥ ﻣﺘﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ دستش
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯿﺪﯾﻢ
ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮﻥ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻪ

ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺰﻧﯿﻦ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺶ؟!؟

ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟!؟

ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩ ﺭﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩﯾﺪ، ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺯﻥ ﻭ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻭ ﻣﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺒﺮ ﻭ … ﺧﻮﺏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺶ

ﭼﺮﺍ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟!؟

ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﺍﺯﺵ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﻣﯿﮕﯿﻢ: ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﺶ؟!؟

ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ” ﺩﻧﺪﻭﻧﭙﺰﺷﮏ” ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ … ؟؟

ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯿﺸﻪ، ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻢ ﯾﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ، ﺧﻮﺏ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺣﮑﯿﻤﻪ …

ﺍﺻﻼ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﮑﯿﻢ … ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﮑﻤﺖ ﺍﺳﺖ.

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺠﯽ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ، ﺍﺯﺵ ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﮕﯿﻢ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﺶ؟
ﺭﻧﺞ ﺑﻌﺪﯼ؟

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﻣﺪﺭﮎ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟؟؟
ﺣﺘﯽ ﻗﺪ ﯾﻪ ” ﺩﻧﺪﻭﻥ ﭘﺰﺷﮏ “؟؟؟

ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ ﺍﻭﻥ ﺧﯿــﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺧﺪﺍست

متن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستان

۵۱ ◄ آفران به لایکت

وﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺰﺍﺭﻳﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش
.
.
.
.
.
ﺩﻭﺭ جاناتی ﺭﻭ ﺧﻂ ﺑﮑﺶ ﮎ ﭘﻴﺮﺕ ﻣﻴﮑﻨﻪ
😂

جوک های بهار 96  خنگولستان

دختره دید من تو صف رای هستم شناسنامم دستمه تا خبرنگارو دید پرید تو بغلم گفت ماهم عروس دامادیم
.
.
.
.
خلاصه منم تو رودرواسی گیر افتادم گرفتمش

مواظب باشید شیوه جدیدشونه
😑😂

جوک های بهار 96  خنگولستان

آخرین اخبار از مش کاظم شیرازی
‌.
.
.
.
.
مانده ام صلوات را چگونه حرام کنم! چون موجب شادی اموات است
😂😂

جوک های بهار 96  خنگولستان

انتخابات
تو ایران مقوله ایی عجیبه
.
.
.
.
کل دنیا واسه رسیدن به رفاه بیشتر میجنگن

تو ایران واسه فرار از بدبختی بیشتر
😐😂😂

جوک های بهار 96  خنگولستان

طرف شدیدترین حرکت سیاسی کل
زندگی‌ش این بوده که دم انتخابات لاک بنفش زده
.
.
.
.
.
بعد الان پست گذاشته: خون دل‌ها خورده‌ایم
😂

جوک های بهار 96  خنگولستان

روند شمارش آرا

روحانی
روحانی
رئیسی
پرسپولیس قهرمان
روحانی
روحانی
تتلیتی ها
روحانی
همسر نازنینم
رئیسی
😂😂😂

جوک های بهار 96  خنگولستان

‏صندوقای رای رو
.
.
.
.
.
بعد از شمارش آرا میبرن جانونیش میکنن
😂😂

جوک های بهار 96  خنگولستان

ووووووووووووع تووووووووی صندوق
.
.
.
.
.
سرهنگ علیفر هنگام انداختن رای
😂😂😂😂

جوک های بهار 96  خنگولستان

خوبی آرای میرسلیم و هاشمی طبا اینه که
.
.
.
.
.
میتونن برن دونه دونه شونو پیدا کنن و ازشون تشکر کنن

۴۲ ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس

دلنوشته  خنگولستان

دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان

ما همه با زندگی معامله می کنیم

با خودمان هم معامله میکنیم
و با کسانی که دوستشان داریم هم

ومیگوییم

اگر نبخشی، نمی بخشم

بدی کنی، بدی میکنم

دروغ بگویی، دروغ می گویم

و همیشه کوچک می مانیم

بدون تجربه ی زندگی بالاتر و آرمانی تر


این را بدانیم که با کسانی که خوب هستند
خوب بودن هنر نیست

دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان

۲۴ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

دختر خاله م قبل کنکور هر روز با رفیقاش یا کافه بود یا رستوران
.
.
.
.
بعد کنکور که جوابا اومد گفت زحمت کشیدم ولی نشد
😐

آره زحمت کشیدی تا سر جلسه رفتی
😑😂

جوک های بهار 96  خنگولستان

از مزخرف ترین اتفاقات نصفه شبا این صدای شکسته شدن قولنج وسایل خونه ست
😀
.
.
.
.
مخصوصا تلویزیون و وسایل چوبی هی شبا قولنجشون میشکنه آدم لوزالمعده اش میاد تو حلقش
😆😆

جوک های بهار 96  خنگولستان

جای ربّنا امسال تتلو میاد می‌خونه
.
.
.
.
هی جیگیلی جیگیلی جیگیلی روزه‌تو وا کن
💃😂

جوک های بهار 96  خنگولستان

یه بار اومدن خواستگاریم

گفتم به تعداد سال تولد خودم و شوهرم مهریه میخوام
😌😌💆
.
.
.
.
تا سر کوچه دنبالشون دویدم
🏃‍♀️🏃‍♀️
هر چی گفتم شوخی بود برنگشتن
😣😞😭😭

جوک های بهار 96  خنگولستان

من آرزو دارم
😊😊
‌.
.
.
.
بله ازاتاق فرمان اشاره میکنن
خفه شو

تو خودت آرزوی خیلیا هستی

به همین برکت اتاق فرمان گفت
🙊😂😂
انقد بدم میاد از آدمهای حسووووووود
😜😜😜

جوک های بهار 96  خنگولستان

این شعر «مست است و هوشیارش کنید، خواب است و بیدارش کنید
.
.
.
.
نشون میده ایرانیان از قدیم آزار داشتن
😂😂

جوک های بهار 96  خنگولستان

آب یه درصد
خاک یه درصد
نود و هشت درصد مواد نگهدارنده
.
.
.
.
طرز تولید جاناتی
😐😐

😂😂😂😂

جوک های بهار 96  خنگولستان

وقتی توی غذا مو باشه

دیگه فرقی نمیکنه مژه دلبر باشه یا پشم باکسنه اکبر
.
.
.
.
.
“دکترشریعتی در رستوران اکبرجوجه”

بگی شنیدم چنگالو میکنم تو حلقت
👻
😂😂😂😂😂😂😂

۴۱ ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس

داستانکهای زیبا  خنگولستان

آورده اند که: نادانی بر آن شد، تا به الاغی سخن گفتن بیاموزد، پیاپی با درازگوش بیچاره حرف می زد و ‌به گمان خود الاغ در حال پیشرفت بود

خردمندی این را دید و بگفت: ای نادان! بیهوده تلاش مکن، و خود را مضحکه دیگران قرار نده
الاغ از تو سخن گفتن نمی آموزد، ولی تو می توانی خاموشی را از او بیاموزی

داستانکهای زیبا  خنگولستان

۳۰ ◄ قر تو کمرم فراوونه ....

متن زیبا  خنگولستان

متن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستان

بیل گیتس بعد از خوردن غذا ۵ دلار به عنوان انعام به پیش خدمت داد. پیشخدمت ناراحت شد

بیل گیتس متوجه ناراحتی او شد و گفت : چه اتفاقی افتاده؟

پیشخدمت گفت: من متعجب شدم بخاطر اینکه در میز کناری، فرزند شما ۵۰ دلار به من انعام داد. درحالی که شما که پدر او هستید و پولدار ترین انسان روی زمین، فقط ۵ دلار انعام می دهید

گیتس لبخندی زد و جواب معنا داری گفت: او فرزند پولدار ترین مرد روی زمینه ولی من پسر یک نجار ساده

هیچ وقت گذشته ات را فراموش نکن

متن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستان

۴۴ ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس
 • 6
 • 1,114
 • 3,602
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها