• پیامک
فال آنلاین

❤ نگذاریم لبت ، هرگز به خشکسالی رود ❤

😍 چون از برایت هر دمی دعای خندیدن کنیم 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • قرش بده و قرش بده
    پس بیا وسط قرش بده

مرد داشت روزنامه میخوند..زنش با ماهی تابه زد تو سرش…
مرد گفت : چرا اینجوری میکنی؟
زنش گفت : سامانتا کیه؟ اسمش رو این کاغذه نوشته شده…تو شلوارت پیدا کردم…….
مرد گفت: دو روز پیش تو مسابقه اسب سواری سر یه اسب شرط بندی کردم..اسمش سامانتا بود…..

نتیجه اخلاقی: زنها زود قضاوت میکنند…😐😐😐
.
.
.
.
.
.
.
.
🙈 @jok_ironi

.
.
.
.
.
.
.
.

روز بعد مرده باز مشغول روزنامه خوندن بود که ایندفه زنش با قابلمه کوبید تو سرش..
مرد گفت :دوباره چی شده؟
زنش گفت: اسبت زنگ زده بود…..!!!
نتیجه اخلاقی: زنها همیشه درست حدس میزنند!😑😂😐

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

مورد داشتیم دختره رفته تو گوگل سرچ کرده :

اسم اون پسری که نزدیک مدرسه مون مغازه داره چیه؟!!
🙈 @jok_ironi
گوگل جواب داده برو درستو بخون

دو شنبه امتحان فارسی داری!

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮨℓﮦ

ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ

ﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ

ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ

ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ

ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ

ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ
🙈 @jok_ironi
این جوک رو تو صفحه دکترا دیدم

خودشون که خیلی میخندیدند !

بخند کلاس داره

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

بعضیا چنان تو پروفایلشون میزنن پرنسس بابامم…
.
.
.
.
.
.
.
.

🙈 @jok_ironi
.
.
.
.
.
.
.
.
..

انگار ما دایناسور ننمونیم

واللااا گیری افتادیماااا

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یه سلامی هم بکنیم به عنکبوتی به اسم بیوه ی سیاه!!!
که بعدازجفت گیری شوهرشومیخوره!خخخخ

..

.
..
.
.

.
.

🙈 @jok_ironi

سلام شیرزن!
.
.
.
.
..

.
.
.
.

دمت گررررم

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

رفته بودم انگلیس، رفتم توالت عمومی؛
یه نفر کنارم ایستاده بود داشت میشاشید، بهم گفت: ببینم تو ایرونی هستی؟
🙈 @jok_ironi
گفتم: اِاِاِ آره شما هم ایرونی هستید
گفت: بچه شیرازی؟
گفتم: آره چه جالب شما هم شیرازی هستی؟
گفت: خیابون بنی هاشمی میشینی؟
گفتم: بابا دمت گرم هم محلیم؟
گفت: دکتر عزیزی ختنه ات کرده؟
گفتم: لامصب اینارو ازکجا میدونی؟
گفت: بی وجدان، اون چشاش چپ بود همه رو کج میبرید
بگیر اونور خیسم کردی كثافت…!!!😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

توی ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﻔﻬﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪﻩ !!!
.
.
.🙈 @jok_ironi
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻳﻪ ﺟﻮﺭﻱ ﻧﮕﺎﺕ ﻣﻴﮑﻨﻦ ﻭ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﭻ ﭘﭻ ﻣﻴﮑﻨﻦ ﻭ ﻣﻴﺨﻨﺪﻥ ﮐﻪ
ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻲ ﺧﻮﺷﮕﻠﻲ😳، ﺯﻳﭗ ﺷﻠﻮﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﻩ، 😳ﺩﻣﺎﻏﺖ ﭘﺮﻩ،😳
ﺧﺸﺘﮑﺖ ﭘﺎﺭﺳﺖ😳😳😳

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺁﻫﺎﯼ ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺭﮎ ﺩﻭﺑﻠﻪ ﺧﺎﻧﻤﺎ ﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ … !!
ﺁﺭﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﻡ …
ﺗﻮﭖ ﺷﻮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﯾﻦ ؟!
.
.🙈 @jok_ironi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ﺷﺒﯿﻪ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻓﻠﺠﻪ … 😐
ﺍﻭﻧﻢ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﺣﺎﻟﻪ😜

.😂😂😂😂😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یه دختره هس تو دوران کودکی هم محله ایمون بود!

.
.
.
.
.
.
.

الان جوری خودشو میگیره انگار کیه.
🙈 @jok_ironi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

یادش رفته بچه بود هر وقت ماکارونی داشتن می دوید تو کوچه میگفت :ما امشب برنج دراز داریم 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

تو مترو داشتم چت میکردم حس کردم بغل دستیم داره چت منو میخونه. منم نوشتم:
🙈 @jok_ironi
((بچه ها اینجا یکی داره چتامو میخونه اما حواسش نیست زیپ شلوارش بازه))

ب همین سوی چراغ
حداقل 5 نفر به زیپاشون نگاه کردن 😐||
یه دختره هم اول خودشوجمع و جور کرد
بعد دید ک دارم نگاهش میکنم سرخ شد گفت :
مال من ساپورته زیپ نداره که
😊😂😂😂😂😂😂😊

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

تو بوفه دانشگامون، دخترا همدیگر رو اینجوری صدا ﻣﻴﻜﻨﻦ؛
ﭘﺎﺭﻣﻴﺲ، ﻫﻠﻤﻴﺪﺍ، سيسى، ﭘﺎﺭﻣﻴﺪﺍ، ﺷﺎﭘﺮﻙ، كتى، ﻧﺎﻧﺎ ….
.
🙈 @Jok_ironi
.
.
.
.
.

.

ولی ﺳﺮ ﻛﻼﺱ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻀﻮﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺳﺘﺎﺩ (همون دخترا) :
خديجه ﺍﺻﻐﺮﯼ، ﺍﻡ ﮐﻠﺜﻮﻡ ﻃﺎﻫﺮﯼ، ﻣﺎﺭﭼﻮﺑﻪ خرسفیدی، ﺍﮐﺮﻡ بالا ده زاده اصل قرچکی، رحيمه کوچک زاده میرزا آقایی پور، ﭼﻠﺴﻮﻣﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﻭﺩﯼ، ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭﯼ، ﺯﻭﻟﻨﮓ ﺯﺍﻻﻥ ﭘﻮﺭ، ﺯﻧﺒﯿﻠﻪ ﺯﺍﺧﺎﺭ پور!!!!😐😐😐😁😁

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

داشتیم بنایی میکردیم…
رفتم زنگ همسایه رو زدم
دخترش اومد
.
.
.
.

🙈 @jok_ironi
.
.
.
.

گفتم ببخشید استمبولی دارید؟؟؟
گفت نه قرمه سبزی داریم
اوستام وسط كوچه سوار بیل شد پرواز کرد رفت 😂😂😂👋👋

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

بابام تو اداره شلوارش پاره شده بعد رفته يه شلوار ديگه خريده که 15 سانت بلنده !!!!

🙈 @jok_ironi
اومده به مامانم ميگه کوتاش کن
مامان گفت : کار دارم بايد برم کلاس خياطي پرده دوزي !!!!!!
رفت به آجيم گفت : ميتوني شلوارمو کوتاه کني 15 سانت ؟؟
گفت : بابايي من درس دارم فردا امتحان دارما …
هيچي ديگه نشست و خودش 15 سانت کوتاش کرد !!
بعد شب که همه خواب بودن مامانم دلش سوخت, با خودش گفت صبح ميره سرکار,شلوار نداره. رفت 15 سانت کوتاش کرد !!!
اول صبح هم که هيشکي بيدار نبود خواهرم هم 15 سانت کوتاش کرد !!!!!
هيچي ديگه امروز بابام با شلوارک رفت سرکار .

😂😂😂😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دختره اسم پروفایل شو گذاشته رقیب سرسخت پرسیل در چربی زدایی!!
رفتم
pv
میگم خانوم اسمتون چیه؟؟
.
.🙈 @jok_ironi
.
.
.
میگه واااایییی شما پسرا چقدر خنگید.اسمم گلیه.
گلی….!!!! 😅😅

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

تو اتوبوس نشسته بودم پیرزنه ازم پرسید ؟

🙈 @jok_ironi
کجادرس میخونی؟
گفتم گرگان مادرجون.
گفت: کرمان؟
گفتم:نه گرگان.
گفت:کجای کرمان.
گفتم :نه گرگان
گفت:گفتی کجای کرمان؟
دیدم زشته تو اتوبوس صدامو ببرم بالا گفتم:اره کرمان
گفت:پس گ#وه میخوری هی میگی گرگان.!!
ینی خدا شاهده مسافرا صندلیارو گاز میگرفتن ازخنده!!😂😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺩﺧﺘﺮﺍ
.
.
.
.
🙈 @jok_ironi
.
.
.
.
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﯾﻤﻞ . _ .
.
.
.
.
.
.

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﯾﻤﻞ *_*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یه همسایه داشتیم به خانمش می گفت منزل.

خانمش اومده بود خونه ما پیش مادرم، اومد دنبالش.
برادرم در رو باز کرد؛
آقاهه گفت «منزل ما اینجاست؟»
برادرم گفت «نه، منزل شما ته کوچه است».

🙈 @jok_ironi

بنده خدا در همه خونه ها رو زده بود.😅😅

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

3 ◄ شد سه تا هوورا هوورا

یک دیدگاه برای جوک زمستان 94 قسمت 2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*bye_bye*  *fekr*  *gij_o_vij*  *yohoo*  *modir*  *ghalb*  *gol_rose*  *labkhand* 
*soot*  *yes*  *gerye*  *neveshtan*  *narahat*  *bi_chare*  *bi asab*  *dali* 
*gerye_kharaki*  *amo_barghi*  *hip_hip*  *jigh*  :khak:  *ghalb_sorati*  *mach*  *O_0* 
*difal*  *malos*  *ey_khoda*  **♥** 
 
 
◄ MORE ►
 
به جز خودش… :/

چیٺی چیٺی
بشکسته پهلو

Khalijefars13
👭

Matin jamshidian
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها